บริษัท สปายแบงค์คอก จำกัด เปิดดำเนินการมากว่า 15 ปี โดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งผ่านการฝึกฝนจนสามารถเป็นมืออาชีพทุกคน เราทำงานกันเป็นทีม อย่างมีระบบขั้นตอน มีลูกค้ามากมายทุกสาขาอาชีพให้ความไว้วางใจ จนเป็นที่น่าเชื่อถือ และสิ่งสำคัญที่นักสืบต้องมี

- นักสืบต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

- นักสืบต้องมีจรรยาบรรณไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผย 

- นักสืบต้องไม่คุยโม้จนเกินความเป็นจริง  เพราะนักสืบก็ใช่ว่าจะทำได้ทุกเรื่อง

- นักสืบที่ดีจะไม่รับงานผิดศีลธรรม  งานที่ผิดกฎหมาย

- นักสืบต้องมีการรายงานผลการสืบได้ทุกวัน

- นักสืบก่อนว่าจ้างทำงานต้องสามารถนัดเจอพูดคุยตกลงการทำงานให้ชัดเจน  หรือต้องทำสัญญาว่าจ้างได้

- นักสืบควรมีอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย ที่สามารถเก็บหลักฐานได้ชัดเจน

ทั้งหมดนี้คือ คุณสมบัติของบริษัท สปายแบงค์คอก จำกัด ที่เรายึดถือปฏิบัติมาตลอด 15 ปี