สืบชู้สาว

     งานสืบชู้สาวเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมปัจจุบัน สาเหตุเกิดจากสิ่งยั่วยุในโลกโซเชียล ความไม่รู้จักพอของคน ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ความอยากได้อยากมี และอีกมากมายหลายปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกจนนำไปสู่การฟ้องหย่าเลิกลากันไป ลูกค้าบางคนไม่มีเวลาตามเอง หรือไม่สะดวกที่จะตาม เรียกใช้บริการจาก นักสืบมืออาชีพได้ครับ เรายินดีสืบหาความจริง ให้กระจ่างชัดเจน หมดข้อสงสัยในสิ่งที่คุณคิด เราจึงทุ่มเททำงาน สืบหาความจริงเพื่อความพึงพอใจให้ลูกค้ามากที่สุด

เราทำงานเป็นทีม จากประสบการณ์กว่า 15 ปี ติดตามสืบมาแล้วกว่า 10,000 คู่ ชีวิต จากทุกสาขาอาชีพ พร้อมหลักฐานภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ ชัดเจนเป็นจริง  มีการรายงานผลให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ

“ความสำเร็จของงาน  คือบริการของเรา”