- สืบติดตามพฤติกรรมคนรัก  สามี  ภรรยา คนในครอบครัว  ญาติพี่น้อง

- สืบพฤติกรรมชู้สาว คนรักมีกิ๊ก  มีชู้  มีบ้านเล็กบ้านน้อย

- สืบข้อมูล  ประวัติบุคคล  บัตรประชาชน  ทะเบียนราษฎร์  ทะเบียนรถ  ที่อยู่   ข้อมูลลับ

- สืบพฤติกรรมบุคคลในองค์กร  หรือหน่วยงานราชการ

- สืบจับบุคคลตามหมายศาล

- สืบประวัติการก่ออาชญากรรม

- สืบประวัติบุคคลก่อนรับเข้าทำงาน

- สืบหาหลักฐาน  ถ่ายรูป  ถ่ายคลิป  เพื่อสู้คดี  ฟ้องคดี